Jon skriver och målar

   

Jon skriver


...och målar

Jag har arbetat med miljö- och energifrågor i hela mitt liv,  på miljödepartementet och dessförinnan på landstinget. Jag har fått förmånen att under olika politiska ledningar i över 20 år vara med och formulera och förhandla svensk och internationell miljöpolitik inom snart sagt alla områden. I landstinget var det mer handfast att hjälpa verksamheterna att hushålla och arbeta miljövänligt.


Nu är det dags att göra andra saker.


En del av dessa nya verksamheter har jag samlat i min enskilda firma som heter Jon skriver och målar.


  • Jag bedriver arbete som konsult. Senaste uppdraget är att skriva ett nordiskt miljöhandlingsprogram åt Nordiska ministerrådet.


  • Jag skriver romaner och poesi. Detta beskrivs på andra flikar.


  • Jag har börjat måla vilket jag aldrig gjort förr. Se måleri för några exempel.