Family research - Släkt

These pages show about 1400 ancestors and ancestresses to Jon and Eva Kahn, our children and grandchildren. The families come from a great number of places from Luleå to the north to Bavaria to the south, from S:t Barthelemy to the west to Ukraine to the east. Evas family contains many charcoal burners, crofters and farmers, Jons ancestors are vicars, jewish merchants and a couple of goldsmiths among other things. Sources are not mentioned here, but I am grateful to Urban Sikeborg, Norrala, Axel Calzareth for southern Germany, Jim Bennet for Rawitsch and many more.


Do not hesitate to contact me at jon [@] kahn.in if you know more, want to know more or can correct any data. Pictures of family Sundin about 1950 and in sepia colour family Kahn around 1920.

Go to the charts here.

Våra anor:

De här sidorna visar ungefär 1200 anfäder och anmödrar till Jon och Eva Kahn, våra barn och barnbarn. Släkterna kommer från ett stort antal orter från Luleå i norr till Bayern i söder, från S:t Barthelemy i väster till Ukraina i öster . Evas släkt innehåller mycket kolare och torpare och bönder, Jons består bland annat av mycket kyrkoherdar, judiska handelsmän och en och annan guldsmed. Källorna är inte angivna här, men det har både varit egen forskning och andras bidrag till exempel Urban Sikeborg, Norrala, Axel Calzareth för Sydtyskland, Jim Bennet för Rawitsch och Reichenbach med många fler.


Kontakta gärna jon [@] kahn.in om ni har mer uppgifter, vill veta mer eller kan komma med riktigare uppgifter. Bilderna föreställer familjen Sundin cirka 1950 och sepiafärg familjen Kahn cirka 1920.

Gå till anorna här.

Our ancestry: