En osannolik kärlekshistoria

Anders Lindén:

Sent igår kväll hade jag läst klart din bok, alla 288 sidorna, rad för rad. Den var spännande och fascinerande, välskriven, bättre än bra. Ett uttryck för detta är väl att jag läste boken på bara två dagar. Inte visste jag att det inom dig döljdes en sådan stor romanförfattare. Jag hade gärna också läst fortsättningen, om 50- och 60-talet.

Marie Öqvist:

Tack för en välskriven, intressant och tankeväckande bok! Jag läste den med stor behållning och rekommenderar den till de som ännu inte läst den.

Börje Jonsson:

Nu har jag läst din bok. Mycket bra. Det är ju ett stycke modern historia du skildrar. Det du lyckas med, som är utomordentligt svårt, är att skildra historien från flera olika  personers synvinkel och som jag tycker på ett trovärdigt sätt. Historia är ju inget absolut utan måste förstås i sitt sammanhang och måste vara olika beroende på vem som skildrar/upplever/betraktar den. Många scener tycker jag är utsökta t.ex. Helmuths dröm vid Pantomimteatern, som kan tyckas vara en allegori till hans egen situation där han förstås är Harlequin. Ett intressant grepp är eftertexterna till flera kapitel där du (författaren) lämnar romanformatet och blir mera dokumentär. Väntar nu lite otåligt på din nästa bok. Tack för denna.