Jon skriver och målar

Jon skriver och målar

Jag har arbetat med miljö- och energifrågor i hela mitt yrkesliv,  på miljödepartementet och dessförinnan på landstinget. Jag har fått förmånen att under olika politiska ledningar i över 20 år vara med och formulera och förhandla svensk och internationell miljöpolitik bland annat det svenska miljömålssystemet, Östersjön och klimatet. I landstinget arbetade jag mer handfast med att hjälpa verksamheterna att hushålla och arbeta miljövänligt. Jag har också varit kommunpolitiker.


Sedan några år gör jag andra saker.


En del av dessa nya verksamheter har jag samlat i min enskilda firma som heter Jon skriver och målar.


  • Jag bedriver arbete som konsult. Senaste uppdraget var att skriva ett nordiskt miljöhandlingsprogram åt Nordiska ministerrådet.


  • Jag skriver romaner och poesi. Detta beskrivs på andra flikar.


  • Jag började måla för första gången i livet 2015. Se fliken måleri för några exempel.